Menu

Novanta Global

Vítejte na palubě společnosti Novanta Česká republika.

“Naším zaměřením je lékařství; naší vášní jsou inovace.
A hledáme přesně někoho, jako jste Vy.”

Přihlaste se na vybranou pozici

Sdílet stránku

Software Test Design Engineer

We are looking for Software Test Design Engineers on various levels of seniority who will partner with system and software design team in a definition of test requirements, test specifications, test environment/tools, and test software implementation and execution during the product development life cycle. The products, the candidate would work on are complex embedded medical devices developed in alignment with required medical standards. The scale of the technologies we are dealing with is very wide. It is ranging from application software hosted on Real-Time Operating Systems down to the hardware abstraction software, firmware and finally HW. The primary focus of the candidate will be driven also by his technical prerequisites. Holistic systemic view, software design, and test capabilities together with focus on test automation proper technical documentation are important aspects for the position.

The successful candidate will become an integral member of Novanta’s WOM – World Of Medicine global team working on the innovative medical devices like medical insufflators and pumps which are a critical part of Minimally Invasive Procedures saving people’s lives daily, worldwide.

Additionally, a successful candidate will become a member of the Novanta R&D center in Brno which is providing a wide range of R&D services for various business units in Novanta. Brno designs full systems end to end as well as provide critical competences expertise for global product development teams like WOM. By joining us the candidate will get great opportunity for future to grow in many different career areas for many different products (critical medical electronic devices, industrial lasers, Computer Vision, AI, …) as the new job opportunities will be rising.

ESSENTIAL FUNCTIONS:

 • Participate in engineering requirements and specification design by providing verifier’s point of view.
 • Develop, design and document formal software test requirements, plans and procedures.
 • Implement and execute software unit and integration tests during the software development life cycle.
 • Record any non-compliance in the defect tracking database and collaborate with developers to reproduce and investigate issues.
 • Research and evaluate suitable test tools and test methods.
 • Create and/or maintain automated test environments.
 • Verify that all acceptance criteria are met.
 • Make sure all the features, issues and tests are properly documented in compliance with internal processes.

EDUCATION/EXPERIENCE:

 • Experience with software test/verification processes and methods.
 • Software or tests software design and implementation experience.
 • Knowledge of software development lifecycle.
 • Knowledge of C/C++, C# or similar programming languages.
 • At least a Bachelor’s degree in computer science, electrical engineering, automation or similar field.

ADDITIONAL SKILLS AND KNOWLEDGE:

 • Good verbal and written English is a must and German is a plus.
 • Proficiency with Microsoft Office.
 • Experience with embedded systems and hardware/software interaction is a plus.
 • Experience with RTOS is a plus.
 • Knowledge of functional safety standards or other industrial safety standards is a plus.
 • Knowledge of hardware-in-loop testing is a plus.
 • Willingness to occasional international travels

Přihlaste se na vybranou pozici

 • Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 • Accepted file types: pdf.
  (PDF format only)
 • By replying to this advertisement, you are providing Novanta Česká republika s.r.o., ID: 04851749, with its registered office at: Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, Štýřice (the controller) with your personal data for the purposes of the selection procedure for this position. The data you submit, including your resume, will be processed for the duration of the selection process in accordance with the “GDPR” (General Personal Data Protection (EU) Regulation 2016/679).
 • Více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a poučení o Vašich právech naleznete zde*:

Zpracování osobních údajů bude správce provádět elektronicky za pomoci systémů používaných ve společnosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, avšak pouze v případě, že neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Novanta Česká republika s.r.o. je členem globální skupiny Novanta skládající se z několika přidružených společností v různých zemích EU i mimo ni. Vaše údaje proto mohou být poskytnuty oprávněným zaměstnancům jakékoliv společnosti v rámci skupiny Novanta, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro účely jejich zpracování. Může taktéž dojít k přenosu údajů do databází a na servery mimo Českou republiku a mohou tedy být zveřejněny taktéž v jiných zemích EU i mimo ni, zejména v USA, kde má skupina Novanta své hlavní sídlo.

Abychom Vás mohli kontaktovat s co nejvhodnějšími nabídkami zaměstnání a co nejefektivněji plnit účel zpracování Vašich osobních údajů, je velmi důležité, abyste poskytnuté informace a osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme, pravidelně aktualizovali. Naše kontaktní osoba pro nábor je Vám v tomto ohledu plně k dispozici.