Menu

Novanta Global

Vítejte na palubě společnosti Novanta Česká republika.

“Naším zaměřením je lékařství; naší vášní jsou inovace.
A hledáme přesně někoho, jako jste Vy.”

Přihlaste se na vybranou pozici

Sdílet stránku

Hardware Engineer

We are building a new team able to deliver and participate in complex system designs of embedded medical devices used in the operating rooms globally. We are looking for talented, competent and motivated teammates across various levels of seniority who will partner together across the competence domains in order to deliver high-quality medical devices enhancing and saving people’s lives.

The products team will work on complex embedded medical devices developed in alignment with the required medical standards. The scale of the technologies we are dealing with is very wide. From application software hosted on Real-Time Operating Systems down to the hardware abstraction software, firmware and hardware as well. We are building a new team and it means an opportunity for various seniority levels.

If you are an experienced designer or knowledgeable and enthusiastic person at the beginning of your career, keen on growing competences, you may be the right candidate for us!

The successful candidate will become a member of our Novanta R&D center in Brno which is providing a wide range of R&D services for various business units in Novanta. Brno designs full systems end to end from requirements definition up to production handover and lifecycle maintenance as well as platform component of bigger system and related critical competences expertise for global product development teams like WOM. By joining us the candidate will get a great opportunity for the future growth in many different career areas for many different products (critical medical electronic devices, industrial lasers, Computer Vision, AI, …) as the new job opportunities will be rising.

Main Responsibility

 • Design and Development of medical-grade hardware compliant with medical standards per internal development process.
 • Responsibility for detail design of a particular design blocks or boards as a part of new product design.
 • Closely cooperate with System Architects, mechanical designers, and other hardware design engineers to address System and Hardware requirements for the new product.
 • Investigate and debug and bring alive designed boards by using proper measurement equipment like (oscilloscopes, analyzers, meters).
 • Provide effort, time and BOM cost estimations on various levels of granularity and confidence.
 • Performing technical changes of released series during the full product lifecycle.

Details

 • Requirements analysis based on the specification.
 • Creating specifications.
 • Development of hardware system concepts.
 • Drive efficient and effective design reviews and recommend improvements in way team does the hardware design (hierarchical blocks, reusability, design to cost, design to test…).
 • Support for hardware-related firmware development.
 • Drive efficient and effective design reviews and recommend improvements.
 • Creating functional specifications for the hardware design.
 • Development of circuits and creation of EMC-compliant layouts.
 • Development of cables.
 • Tolerance analysis.
 • Implementing, testing and verification of the developed circuits.
 • Collaboration on functional design, prototyping, and testing.
 • Performing EMC testing.
 • Support (contact person) for suppliers and departments: Purchasing / Service / Industrial Engineering / QM.

Requirements

 • Good written and spoken English knowledge.
 • Experience with circuit boards design in some of the industrial standard design tools like Altium Designer or similar (willingness to change).
 • Experience with overseeing PCB layout.
 • Experience with Embedded Processors and complex IC designs based HW designs.
 • Experience with communication busses and design containing various mechanical actuators and sensors.

Přihlaste se na vybranou pozici

 • Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 • Accepted file types: pdf.
  (PDF format only)
 • By replying to this advertisement, you are providing Novanta Česká republika s.r.o., ID: 04851749, with its registered office at: Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, Štýřice (the controller) with your personal data for the purposes of the selection procedure for this position. The data you submit, including your resume, will be processed for the duration of the selection process in accordance with the “GDPR” (General Personal Data Protection (EU) Regulation 2016/679).
 • Více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a poučení o Vašich právech naleznete zde*:

Zpracování osobních údajů bude správce provádět elektronicky za pomoci systémů používaných ve společnosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, avšak pouze v případě, že neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Novanta Česká republika s.r.o. je členem globální skupiny Novanta skládající se z několika přidružených společností v různých zemích EU i mimo ni. Vaše údaje proto mohou být poskytnuty oprávněným zaměstnancům jakékoliv společnosti v rámci skupiny Novanta, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro účely jejich zpracování. Může taktéž dojít k přenosu údajů do databází a na servery mimo Českou republiku a mohou tedy být zveřejněny taktéž v jiných zemích EU i mimo ni, zejména v USA, kde má skupina Novanta své hlavní sídlo.

Abychom Vás mohli kontaktovat s co nejvhodnějšími nabídkami zaměstnání a co nejefektivněji plnit účel zpracování Vašich osobních údajů, je velmi důležité, abyste poskytnuté informace a osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme, pravidelně aktualizovali. Naše kontaktní osoba pro nábor je Vám v tomto ohledu plně k dispozici.

This website uses cookies to provide you with the best user experience and site functionality, and provides us with enhanced site analytics. By continuing to view this site without changing your web browser settings, you agree to our use of cookies. To learn more, please view our privacy policy.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close